Våra politiker

 • Per-Martin Svensson

  Ordförande kretsen Moderaterna Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande kommunstyrelsens

  Vice ordförande kommunstyrelsen arbetsutskott

  Ledamot Regionfullmäktige

  Ordförande Malmö Operas styrelse

 • Mats Andersson

  Ledamot Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ordförande Investeringsberedningen

  Ersättande ledamot Kultur & Fritidsnämnden

 • Lena Berndin

  Ordförande kommunens Valnämnd

 • Mikael Brorsson

  Valberedningen i Moderaternas Partiförening Tomelilla

  Gode män enligt fastighetsbildningslagen

 • Ewa Carnbrand

  Vice ordf i moderaternas partiförening Brösarp

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot i Kommunstyrelsen

  Vice ordförande Familjenämnden

  Ordförande Familjenämndens arbetsutskott

   

 • Bo Claëson

  Ordförande Brösarps Moderata partiförening

  Ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning

 • Sander Dijkstra

  Ledamot i Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

  Ordförande Österlen Vatten

 • Emil Ekstrand

  Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

  Vice ordförande Kommunfullmäktige

  Ersättande ledamot Kommunstyrelsen

  Ersättande ledamot i Byggnadsnämnden

   

 • Bertil Fredlund

  Vice ordförande i Moderaternas kretsstyrelse Tomelilla kommun

  Kommunfullmäktige ledamot

  Vice ordförande Byggnadsnämnden

  Ledamot i Österlenhems och Tiabs  styrelse

   

   

 • Birgit Johansson

  Ledamot valberedningen för Moderaterna Kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunrevisionen

   

 • Lennart Johansson

  Ledamot och kassör i Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla

  Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättande ledamot i Ystads & Österlens Miljöförbund

 • Kenneth Strömbeck

  Revisor i Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ledamot i Kommunfullmäktige

  Borglig vigselförrättare

   

 • Margit Svensson

  Ledamot i Moderaternas Kretsstyrelse i tomelilla kommun

  Ledamot i Kommunfullmäktige

  Vice ordförande ÖKRAB

 • Janet ten Have

  Ersättande revisor i Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla Kommun

  Familjenämnden ersättande ledamot

 • Marianne Åkerblad

  Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande  Vård & Omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

  Ledamot integrationsrådet

   

   

 • Paul Hallgren

  Ledamot i Moderaters partiförening Tomelilla

 • Simon Blixt

  Ersättande ledamot i Österlenhem och Tiabs styrelse

 • Marie Ståhlbrand

  Ledamot, MQ-ansvarig  och sekreterare i Moderaterna kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ordförande i moderata partiföreningen i Tomelilla

   

 • Alexander Verweij Svensson

  Ledamot och Muf i moderata kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot Vård & Omsorgsnämnde

  Ordförande i Kultur & Fritidsnämnden

   

 

Tappade uppkopplingen