Våra politiker

 • Per-Martin Svensson

  Kretsordförande för Nya Moderaterna Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Kommunstyrelsens Ordförande

  Ledamot Regionfullmäktige

 • Agne Andersson

  Gode män enligt fastighetsbildningslagen

   

 • Gunnel Andersson

  Ledamot i Nya Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla kommun

  Kommunfullmäktige ledamot

  Ordförande Vård och Omsorgsnämnden

   

 • Mats Andersson

  Ledamot i Nya Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ordförande Investeringsberedningen

 • Lena Berndin

  Ordförande kommunens Valnämnd

 • Mikael Brorsson

  Valberedningen i Nya Moderaternas Partiförening Tomelilla

  Gode män enligt fastighetsbildningslagen

 • Ewa Carnbrand

  Vice ordf i Nya moderaternas partiförening Brösarp

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot i Kommunstyrelsen

   

 • Bo Claëson

  Ordförande Brösarps partiförening

  Ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning

 • Sander Dijkstra

  Ledamot i Nya Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

 • Emil Ekstrand

  Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

  Ledamot Kommunfullmäktige

   

 • Bertil Fredlund

  Vice ordförande i Nya moderaternas kretsstyrelse Tomelilla kommun

  Kommunfullmäktige ledamot

   

   

 • Birgit Johansson

  Ledamot valberedningen för Nya Moderaterna Kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunrevisionen

   

 • Lennart Johansson

  Ledamot och kassör i Kretsstyrelsen

  Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

 • Kenneth Strömbeck

  Revisor i Nya Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ersättande ledamot i Kommunfullmäktige

  Borglig vigselförrättare

   

 • Margit Svensson

  Ledamot i Nya Moderaternas Kretsstyrelse i tomelilla kommun

  Ledamot i Kommunfullmäktige

 • Janet ten Have

  Ersättande revisor i Nya Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla Kommun

  Familjenämnden ersättande ledamot

 • Marianne Åkerblad

  Ledamot och sekreterare Kretsstyrelsen

  Kommunfullmäktiges 1 vice Ordförande

   

   

 • Paul Hallgren

  Ledamot i Nya Moderaters partiförening Tomelilla

  Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande Kultur och Fritidsnämnden

 • Simon Blixt

  Ersättande ledamot i Österlenhem och Tiabs styrelse

 

Tappade uppkopplingen