Våra politiker

 • Per-Martin Svensson

  Kandidat nr 1 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 2 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

  Kandidat nr 9 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

  Ledamot i Moderaterna Partiförenings styrelse i Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande kommunstyrelsen

  Ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott

  Ledamot Regionfullmäktige

  Ordförande Malmö Operas styrelse

  Egen företagare

  Uppvuxen i ett familjejordbruk som jag drev och expanderade. Bor på gården, men har marken utarrenderad. Varit verksam som ingenjör inom byggbranschen i Malmö. Studerat i Lund inom arkeologi på senare år.

  Tomelilla kommun har återfått det framtids driv som präglat orten sedan länge och det ligger mig varmt om hjärtat. Aktiva beslut inom politiken, som att få fiber utbyggt i hela kommunen och allt mer öka samarbetet mellan kommunerna i sydöstra Skåne, kommer ytterligare att växla upp vår tillväxt. Pandemin har påverkat vårt sätt att leva och vårt närområde uppskattas, med ett växlande vackert landskap. Vi har några centrala delar som gör oss starka. Placering centralt i norra Europa, god tillgång till vatten, markområden att bygga på, kollektivtrafik med järnväg. Vi har kvar våra orter som kan växa med skolor inklusive faciliteter. Jag tror verkligen på vår kommuns framtid.

  Regionen är inne i en intressant utveckling, där vi med kommunerna allt mer gör gemensam sak i att utveckla hela Skåne inom vården, kollektivtrafiken, infrastrukturen och kulturen.
  I några delar har jag personligen tryckt på hårt, så den sydöstra delen av Skåne ska utvecklas i fas med övriga delar. Flera bosätter sig här och vi har nu fått närmre tidsmässigt till norra Europa genom hamnen i Ystad. Vi behöver stärka upp vården som finns. Infrastruktur behöver utvecklas väsentligt. Ett område som har en god utveckling behöver även kultur av klass. Detta är på gång och något jag vill fortsätta att jobba med. Kommer dessa bitar på plats ökar bärkraften i vårt Skåne.

  Vi i sydöstra Skåne behöver en röst driver och kämpar för den utveckling vi står inför. Nu när vi har fått den nya hamnen i Ystad klar faller närheten till norra Europa fallit på plats. Pandemin har påskyndat utvecklingen att kunna arbeta hemifrån och bo på landsbygden med god infrastruktur. Nätverket av allt från byskolor till vårdcentraler, har vi, med områden som kan ta emot ännu fler, som vill etablera sig här. Det som behövs är påtryckningar i riksdagen där beslut fattas på de sammanbindande delarna utanför kommun och regions ansvar. Därför kommer jag att kämpa för vårt hörn inom dessa delar, så vi kan bli det fjärde starka benet i Skåne och bilda en väldigt solid del av Sverige.

   

 • Markus Hammarström

  Kandidat nr 2 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Ledamot Kretsstyrelsen

  Ledamot Tomelilla partistyrelse

  Politiska uppdrag:

  Ordförande Ökrab

  Avdelningschef i byggbranschen, utbildning som Högskoleingenjör bygg med inriktning mot entreprenadjuridik och upphandling. Bor i villa i Tomelilla med sambo och två söner. Bred erfarenhet av förenings- och styrelsearbete.

  Jag vill bidra till utvecklingen av Tomelilla kommun, den potential som finns här kan ge en lysande framtid för kommunen. Jag tycker vi har halkat efter våra grannkommuners tillväxt och utveckling. Det behövs mer satsningar för företagen och på att skapa tillgänglig industrimark. Jag vill se en tryggare kommun där alla kan känna sig säkra ute på gator och torg. Jag vill se förverkligande av nya skolor och utveckling av skolan, då bra skolor lägger grunden för att våra barn och ungdomar får en bra utbildning, sunda värderingar och en stabil grund att stå på inför vuxenvärlden. Slutligen ska våra äldre få bra förutsättningar på ålderns höst genom kvalitativ vård, bra boende och god omsorg.

 • Ewa Carnbrand

  Kandidat nr 3 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun

  Vice ordförande Moderaterna föreningen Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande Familjenämnden

  Ordförande Familjenämndens arbetsutskott

  Egen företagare och bor på landsbygden utanför Brösarp. Har ett förflutet som bankkamrer, ordinarie i KS, ordinarie i KF, 1:e vice ordförande i FN, ordförande i utbildningsutskottet och nämndeman i Ystad Domsaga. Intresserad av skolfrågor och företagande. Jag vill utveckla både företagande och boende på en levande landsbygd. Min hemby Brösarp ett mycket bra exempel med både god service och goda kommunikationer. Vill också ha fokus på en trygg, lugn lärandemiljö i skolan och att bidra till att barnen blir medvetna och engagerade att göra sin egna livsval.
  Är som person nyfiken, lyssnande och bra på att samarbeta.

   

 • Sander Dijkstra

  Kandidat nr 4 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Ledamot i Moderaternas förening i Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

  Jag är 50 år och sedan 2014 aktiv inom Moderaterna. Förra mandatperioden var jag med i byggnadsnämnden och denna mandatperioden samhällsbyggnadsnämnden. Innan jag flyttade till Sverige (2006) var jag också aktiv inom politiken. Jag driver en mjölkgård i Ramsåsa tillsammans med min fru. Vi har tre barn som är 20, 18 och 14 år.

 • Marianne Åkerblad

  Kandidat nr 5 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 12 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

  Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande  Vård & Omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

  Ledamot integrationsrådet

  Pensionär

  Adjunkt i svenska, engelska och historia. Numera pensionär men jag tycker att jag fortfarande har en del att tillföra.
  Jag har varit politiskt aktiv sedan 2006 och varit medlem i moderaterna i många år. Mina politiska uppdrag har varit skiftande. Jag har varit nämndeman i tingsrätten och förvaltningsrätten och suttit i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och olika nämnder.
  Just nu är jag ordförande i vård och omsorg och medlem i kommunfullmäktige. Jag är mest intresserad av mjuka frågor såsom utbildnings och vårdfrågor.

 • Emil Ekstrand

  Kandidat nr 6 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 20 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

  Kandidat nr 21 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

  Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättande ledamot Kommunstyrelsen

  Ordförande Byggnadsnämnden

  Är en 38 årig tvåbarnspappa som bor med sambo och två barn på en avstyckad gård i Nedraby utanför Tomelilla. Arbetar som funktionschef på Lantmäteriet. Viktiga frågor för mig är samhällsbyggnad, infrastruktur och skola.

  Jag vill att hela Tomelilla kommun ska kunna utvecklas. Såväl Tomelilla tätort som våra byar och landsbygden runtom dessa. Stor frihet ska råda vid byggnation och vi måste tillse att det kan utvecklas nya verksamheter och bostäder genom att ha en god detaljplaneberedskap.

  Vår infrastruktur är viktig och här måste vi vara med i dialogen för att bibehålla och utveckla standarden på väg och järnväg.

  Skolfrågan är viktig för mig som småbarnpappa. Jag vill satsa på skolan, såväl kring resultat som byggnation av nya skollokaler som är anpassade för dagens behov.

  Våra orter ska vara trygga att vistas i och det ska vi satsa på både genom försköning och trygghetskapande åtgärder

 • Mats Andersson

  Kandidat nr 7 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Ledamot Moderaternas förening Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Jag är en egenföretagare som bor utanför Brösarp, sambo och två utflugna barn. Jag har varit aktiv i M sedan början av 2000-talet.

  Jag är intresserad av samhällsfrågor i stort, med övervikt av de hårda delarna.
  Mitt engagemang bygger på att vi utanför tätorten skall få någon service för skatten, inte bara finansiera tätorterna.
  Att även byarna får tilldelat medel och investeringar för att fortsatt bli attraktiva som bostadsorter ligger mig också varmt om hjärtat.
  Jag tror inte på en kommunsammanslagning, det lokala engagemanget blir ännu mindre än idag men jag tror på ett fortsatt samarbete mellan närliggande kommuner, även norrut.

  Slutligen hoppas jag på ett fortsatt samarbete inom Alliansen, det är dessa partier som ideologiskt ligger oss närmst på det lokala planet.

 • Marie Ståhlbrand

  Kandidat nr 8 kommunfullmäktige valet Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 19 regionfullmäktige Sydöstra Skåne val 2022

  Ledamot, MQ-ansvarig  och sekreterare i Moderaterna kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ordförande i moderata partiföreningen i Tomelilla

  Socionom Enhetschef

 • Kenneth Strömbeck

  Kandidat nr 9 kommunfullmäktige valet Tomelilla kommun val 2022

  Revisor i Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

  Ledamot i Kommunfullmäktige

  Borglig vigselförrättar

  Erfaren jurist som har båda fötterna på den skånska jorden och med särskilt intresse för näringslivs- miljö- och kulturfrågor.

  Jag bor i skogen utanför Brösarp. Har under många år arbetat som advokat. Sedan 2013 är jag anställd på Ackordscentralen Syd AB. Huvudsakliga arbetsuppgifter är konkursförvaltare och företagsrekonstruktör i södra Sverige.
  Jag vill arbeta för att underlätta för medborgare att leva och företagare att bedriva näringsverksamhet på landsbygden.
  Genom klimatförändringarna blir vattenfrågorna allt viktigare. I mitt engagemang i vattenråden arbetar jag aktivt för att förbättra vattenkvalité i våra åar.
  Jag vill arbeta för ett utökat kulturutbud i kommunens byar och på landsbygden.
  I min roll som borgerlig vigselförrättare bidrar jag till att brudparen får uppleva sina mest glädjefyllda stunder.

   

 • Alexander Verweij Svensson

  Kandidat nr 10 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

  Ledamot och Muf i moderata kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot Vård & Omsorgsnämnde

  Ordförande i Kultur & Fritidsnämnden

  Studerar och egen företagare

  Just nu så studerar jag och sitter som ordförande för kultur och fritidsnämnden i Tomelilla jobbat tidigare både inom infrastrukturs sektorn och resturang/kultur branschen.

  Jag vill vara med och utveckla och bidra till ett bättre samhälle för våra kommuninvånarna.  Vill fortsätta på denna bana nästa mandat period på olika plan som jag gjort nu via de uppdragen haft sen 2019. Vill förbättra fysisk och psykisk välmående för barn via aktiviteter, gemensamma satsningar mellan skola kultur och hemmet. Få de äldre att kunna känna sig aktiva, inkluderade i samhället som med satsningar med digitala hjälpmedel, satsningar som unga i vården där de får hjälpas åt och umgås och få lite mer gnista i vardagen.

 • Bertil Fredlund

  Kandidat nr 11 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 24 riksdagsvalet Norra och Östra Skåne val 2022

  Ledamot Moderaternas förening Tomelilla kommun

  Kommunfullmäktige ersättande ledamot

  Ersättande ledamot Byggnadsnämnden

  Ledamot i Österlenhems och Tiabs  styrelse

  Professor

  Forskare inom byggnadskonstruktion. Speciellt inom energieffektiva byggnader och att effektivisera det som redan är byggda.

  Min bakgrund är civilingenjör inom väg och vatten. Jag har doktorerat i brandteknik och forskat inom ämnet byggnadskonstruktion där jag även utnämndes till professor. Min undervisning och forskning har handlat om hur man bygger energieffektiva hus och hur man tar hand om befintliga byggnader.
  Jag har även varit verksam som utvecklingschef hos Isover (tillverkare av isolering) samt VD för Glasforskningsinstitutet.
  Jag har deltagit i en rad olika nationella och internationella organisationer och kommittéer i roller som styrelseledamot, ordförande eller ledamot. Ledamot i Österlenakademien.

 • Viktor Emilsson

  Kandidat nr 12 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

  Jag engagerade mig politiskt 2009 i min dåvarande hemkommun, Älmhult. Under min tid i Älmhult gavs jag möjligheten att sitta i både socialnämnden och kommunstyrelsen, arbetet som skedde gjorde att jag 2018 var en kandidat till Sveriges riksdag.
  Nu har jag rotat mig i Tomelilla. Här vill jag vara med och göra Tomelilla till en bättre kommun. I stort och smått.
  De frågor som jag arbetat med tidigare handlar såklart om ämnen som tangerar socialnämndens arbete och de övergripande frågorna i kommunstyrelsen.
  Frågor som jag tycker är viktiga är:
  Valfriheten för våra kommuninvånare
  God ekonomisk hushållning med respekt för skattebetalarna

  En smålänning är aldrig snål – alltid sparsam!

 • Remco Dijkstra

  Kandidat nr 13 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 3 Mufs regionungdomslista Sydöstra Skåne val 2022

  Ledamot Muf  Ystad Österlen Moderata ungdomsförbund

  Elmontör

  Mitt namn är Remco Dijkstra, jag är 19 år gammal och jag tycker det är kul att vara med och påverka inom politiken. Jag har jobbat som elektriker och gör just nu min värnplikt och trivs jättebra. Frågor som jag brinner för är brott och straff och andra samhällsrelaterade frågor.

 • Medina Arvidsson

  Kandidat nr 14 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Studerar

   

 • Simon Blixt

  Kandidat nr 15 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Ersättande ledamot i Österlenhem och Tiabs styrelse

  VD

  Ursprungligen Marinofficer och sedan -05 arbetat som förvaltningschef inom det offentliga och med koncernledning inom statligt bolag. Idag stolt VD för Sveriges främsta Lantbruksinstitut och en av de större arbetsgivarna i Tomelilla.

  Jag brinner för hållbar utveckling för människa, det offentliga och företag, jag tror att detta endast kan ske om vi är tydliga med att alla beståndsdelar måste finnas. Det offentliga och privata är inga egna spelare utan är beroende av varandra. Vi agerar på en gemensam arena som bildar samhället och ska ge varandra möjlighet att bidra med de förmågor som vi besitter för att helheten för individen ska bli så bra som möjligt. Det offentliga, det privata och individen ska agera respektfullt inför varandra på arenan och förhålla sig till de gemensamma spelreglerna. Vill någon part ha förändring ska detta ske genom dialog inte genom regelbrott, maktmissbruk eller aktivism.

   

 • Annkie Redhamre Svensson

  Kandidat nr 16 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Barnsjuksköterska Capio

  Bor i Everöd tillsammans med Göran.Ett av dom stora intressen är hästar.Sen brinner jag för våra barn och familjer i Tomelilla för att de skall få en bra start i livet

  En del punkter som jag tycker är viktiga för vår kommun

  Att få en familjecentral i Tomelilla. Bygga trygga broar för våra barn som kan förebygga kriminalitet/missbruk.

  Att familjer/barn får stöd. Stärka vår socialtjänst. Bryta utanförskap.

  Att grundskoleeleverna går ut med godkända betyg. Se till att det finns praktikplatser för ungdomar/alla blir inte advokater läkare, behövs ” folk på golvet”. En del elever behöver varva skola och praktik.

  Att vi har en levande landsbygd. Gårdsförsäljning. Se till så vi får fler industrier och lite levande centrum i Tomelilla med affärer + någon trevlig restaurang/gästis

   

 • Paul Hallgren

  Kandidat nr 17 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 23 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

  Ledamot i Moderaters partiförening Tomelilla

  Reliability Supervisor

  Projekt och lagerarbetare inom mejeri industrin.

  Snart 50år boendes i hus i Tomelilla.
  Fritiden ägnas mycket till Tomelilla IF i olika roller,hus och MC åkning.
  Brinner därför lite x-tra för alla de som jobbar idieellt för våra föreningar och stöttar alla ungdomar så de förhoppningsvis inte hamnar snett i livet,det kommer att löna sig på sigt för vårt samhälle.

   

 • Chris Persson

  Kandidat nr 18 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

 • Per Jepsson

  Kandidat nr 19 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Lantmästare

  Säljare

 • Birgitta Brorsson

  Kandidat nr 21 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Enhetschef HSL

 • Göran Hansson

  Kandidat nr 22 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Ledamot Valnämnden

  Lantmästare

  Gårdsmästare Bollerups Lantbruksinstitut

   

 • Lennart Johansson

  Kandidat nr 23 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Ledamot och kassör i Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla

  Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättande ledamot i Ystads & Österlens Miljöförbund

 • Celina Ohlsson

  Kandidat nr 24 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Studerar

 • Mattias Persson

  Kandidat nr 25 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun

  VD Bygvaruhandel

 • Åke Larsson

  Kandidat nr 26 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Egenföretagare

 • Carin Björnby

  Kandidat nr 27 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Studerar

 • Jonas Borg

  Kandidat nr 28 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Egenföretagare

 • Maximiliam Bengtsson

  Kandidat nr 29 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  VVS-montör

 • Andreas Svensson

  Kandidat nr 30 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Egenföretagare

 • Mikael Brorsson

  Kandidat nr 31 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

  Kandidat nr 18 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

  Valberedningen i Moderaternas Partiförening Tomelilla

  Gode män enligt fastighetsbildningslagen

  Egenföretagare

  Läst 3 årig Ekonomi Ystad Österport och 164 poäng på Samhällsvetarlinjen i Lund (gamla poängsystemet) med inriktning internationell Ekonomi och Statsvetenskap. Arbetat inom statlig förvaltning innan jag 1994 blev egen företagare.

  Jag gillar rättvisa och ser politiken som ett sätt att styra upp marknadsekonomin. Även om jag är liberaldemokratisk tror jag samhället måste värna om kärnverksamheten (äldre, yngre och de som behöver stöd), varför jag även tilltalas av en konservativ ideologi med Reagan/Churchill som förebilder. Internationellt sett så innebär detta att vi måste verka för världs- och frihandelns förtjänster samtidigt som vi ej får vara naiva och underkänna diplomati och strategi.
  Subsidiaritetsprincipens är viktig då vi ser människans fria val som viktigare än styrning uppifrån.
  Att verka för godhet och helhetssyn är andra levnadsmål.

 • John Johansson

  Ledamot i Moderata Kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ansvarig för Moderata Seniorer i Kretsen Tomelilla kommun

  Fd kommunalråd i Tomelilla kommun.

   

 • Birgit Johansson

  Ledamot valberedningen för Moderaterna Kretsstyrelsen Tomelilla kommun

  Ledamot Kommunrevisionen

   

 • Janet ten Have

  Ersättande revisor i Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla Kommun

  Ersättare kommunfullmäktige

  Familjenämnden ersättande ledamot

 

Tappade uppkopplingen