Birgitt Johansson

Ledamot i Kommunrevisionen

Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne direktion revisor

Tomelilla Industriaktiebolag lekmannarevision ledamot

Österlenhem AB lekmannarevision ledamot