Invigning av Ystads Hamn

Idag var det invigning av Ystads Hamn dvs det nya området som kan ta emot större färjor och lastfartyg. Denna satsning kommer påverka hela sydöstra Skåne och till stor del Tomelilla kommun. Vi har i vårt valmanifest redan tagit upp den positiva effekt vi får och vi kommer närmre Europa med fler färjelinjer framöver.

Här står fyra råd tillsammans Jeanette Ovesson KSO Simrishamn, Paula Nilsson KSO Ystad, Per-Martin Svensson kommunalråd Tomelilla och Carl-Johan Sonesson RSO Region Skåne.

Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 1-6.

Per-Martin Svensson

Kandidat nr 1 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 2 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 9 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ordförande kretsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

1 vice Ordförande kommunstyrelsens

Ordförande kommunstyrelsen arbetsutskott

Ledamot Regionfullmäktige

Ordförande Malmö Operas styrelse

Egen företagare

Markus Hammarström

Kandidat nr 2 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen

Ledamot Tomelilla partistyrelse

Politiska uppdrag:

Ordförande Ökrab

Avdelningschef i byggbranschen

Ewa Carnbrand

Kandidat nr 3 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun

Ledamot kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Vice ordf i moderaternas partiförening Brösarp

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot i Kommunstyrelsen

Vice ordförande Familjenämnden

Ordförande Familjenämndens arbetsutskot

Egen företagare

Sander Dijkstra

Kandidat nr 4 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot i Moderaternas Kretsstyrelsen i Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Österlen Vatten

Lantbrukare med mjölkproduktion

Marianne Åkerblad

Kandidat nr 5 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 12 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande  Vård & Omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

Ledamot integrationsrådet

Pensionär

Adjunkt i svenska, engelska och historia

Emil Ekstrand

Kandidat nr 6 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 20 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 21 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

Vice ordförande Kommunfullmäktige

Ersättande ledamot Kommunstyrelsen

Ersättande ledamot i Byggnadsnämnde

Funktionschef på Lantmäteriet

Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 7-12.

Mats Andersson

Kandidat nr 7 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

Ordförande Investeringsberedningen

Ersättande ledamot Kultur & Fritidsnämnde

Egenföretagare

Marie Ståhlbrand

Kandidat nr 8 kommunfullmäktige valet Tomelilla kommun val 2022

Ledamot, MQ-ansvarig  och sekreterare i Moderaterna kretsstyrelsen Tomelilla kommun

Ordförande i moderata partiföreningen i Tomelilla

Socionom Enhetschef

Kenneth Strömbeck

Kandidat nr 9 kommunfullmäktige valet Tomelilla kommun val 2022

Revisor i Moderaternas Kretsstyrelse i Tomelilla kommun

Ledamot i Kommunfullmäktige

Borglig vigselförrättar

Jurist

Alexander Verweij Svensson

Kandidat nr 10 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

Ledamot och Muf i moderata kretsstyrelsen Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Vård & Omsorgsnämnde

Ordförande i Kultur & Fritidsnämnden

Studerar och egen företagare

Bertil Fredlund

Kandidat nr 11 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 24 riksdagsvalet Norra och Östra Skåne val 2022

Vice ordförande i Moderaternas kretsstyrelse Tomelilla kommun

Kommunfullmäktige ledamot

Vice ordförande Byggnadsnämnden

Ledamot i Österlenhems och Tiabs  styrelse

Professor

Viktor Emilsson

Kandidat nr 12 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

Projektledare

Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 13-18

Chris Persson

Kandidat nr 18

Kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Paul Hallgren

Kandidat nr 17 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 23 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Ledamot i Moderaters partiförening Tomelilla

Reliability Supervisor

Annkie Redhamre Svensson

Kandidat nr 16 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Barnsjuksköterska Capio

Simon Blixt

Kandidat nr 15 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ersättande ledamot i Österlenhem och Tiabs styrelse

VD

Medina Arvidsson

Kandidat nr 14 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Studerar

Remco Dijkstra

Kandidat nr 13 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 3 Mufs regionungdomslista Sydöstra Skåne val 2022

Ledamot Muf  Ystad Österlen Moderata ungdomsförbund

Elmontör

Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 19-24

Per Jepsson

Kandidat nr 19 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Lantmästare

Säljare

Jörgen Prahl

Kandidat nr 20 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ordförande Organisation och Arvodesberedning

Servicechef Naturbruksgymnasiet Bollerup

Birgitta Brorsson

Kandidat nr 21 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Enhetschef HSL

Göran Hansson

Kandidat nr 22 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot Valnämnden

Lantmästare

Gårdsmästare Bollerups Lantbruksinstitut

Lennart Johansson

Kandidat nr 23 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot och kassör i Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla

Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

Ersättande ledamot i Ystads & Österlens Miljöförbund

Lantmästare

Celina Ohlsson

Kandidat nr 24 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Studerar

Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 26 - 31

Åke Larsson

Kandidat nr 26 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Egenföretagare

Carin Björnby

Kandidat nr 27 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Studerar

Jonas Borg

Kandidat nr 28 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Egenföretagare

Andreas Svensson

Kandidat nr 30 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Egenföretagare

Mikael Brorsson

Kandidat nr 31 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Egenföretagare

Fokusområde Energi och Miljö.

  • Vi vill verka för sänkta skatter på bensin och diesel. Vi som bor på landet måste kunna pendla med bil och lantbrukarna måste kunna få ekonomi i sin verksamhet 
  • Vi vill att nuvarande elområden avvecklas så att elpriserna blir rättvisa för alla oavsett om du bor i Norrland eller Skåne
  • Vi vill se förbättrade pendlingsmöjligheter genom tätare tågtrafik i rusningstider samt etablering av superbuss
  • Vi ställer oss positiva till lokal etablering av energiproduktion som kan leverera när behov finns och vi vill bevara och utveckla kärnkraften i landet
  • Vi vill se fortsatt satsning på cykelvägar i orterna samt skapa en cykelväg mellan Brösarp och Ravlunda
  • Vi vill värna miljön med saklig politik, inte genom meningslösa skatter och bidrag som plastpåseskatt och elcykelbidrag
  • Utveckla och värna Tomelillas stora tillgångar på rent grundvatten i kommunen. Vi vill använda detta som en tillgång för företag som vill etablera sig här och som kräver stora mängder vatten i sin produktion
  • Fortsatta satsningar på vattenvårdsåtgärder i kommunens vattendrag för att minska övergödning och främja goda vattenmiljöer
Tappade uppkopplingen