• Polisstation och fler patrullerande poliser i kommunen
  • Säkrare utemiljöer
  • Markerade cykelbanor i tätorterna

Polisstation och fler patrullerande poliser i kommunen.

Tryggheten för kommuninvånarna blir bättre om det finns en bemannad polisstation med flera poliser i orten.

Poliser som syns ger inte bara trygghet för medborgarna utan innebär även en mycket stor lugnande effekt.

Säkrare utemiljöer.

Belysning av mörka och otrygga miljöer ska förbättras.

Kameraövervakning av offentliga platser ska utökas.

Markerade cykelbanor i tätorterna.

Invånarna i alla orter ska kunna ta sig fram i sin vardag till fots och till cykel på ett säkert sätt på avskilda och markerade gång och cykelbanor.

Tappade uppkopplingen