Emil Ekstrand

Kandidat nr 6 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 20 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 21 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

Vice ordförande Kommunfullmäktige

Ersättande ledamot Kommunstyrelsen

Ersättande ledamot i Byggnadsnämnde

Är en 38 årig tvåbarnspappa som bor med sambo och två barn på en avstyckad gård i Nedraby utanför Tomelilla. Arbetar som funktionschef på Lantmäteriet. Viktiga frågor för mig är samhällsbyggnad, infrastruktur och skola.

Jag vill att hela Tomelilla kommun ska kunna utvecklas. Såväl Tomelilla tätort som våra byar och landsbygden runtom dessa. Stor frihet ska råda vid byggnation och vi måste tillse att det kan utvecklas nya verksamheter och bostäder genom att ha en god detaljplaneberedskap.

Vår infrastruktur är viktig och här måste vi vara med i dialogen för att bibehålla och utveckla standarden på väg och järnväg.

Skolfrågan är viktig för mig som småbarnpappa. Jag vill satsa på skolan, såväl kring resultat som byggnation av nya skollokaler som är anpassade för dagens behov.

Våra orter ska vara trygga att vistas i och det ska vi satsa på både genom försköning och trygghetskapande åtgärder.

Tappade uppkopplingen