Ledamot Kommunfullmäktige

Emil Ekstrand

Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelse

Politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige ledamot

Kommunstyrelsen ersättande ledamot

Byggnadsnämnden ersättande ledamot

Tappade uppkopplingen