• Vi vill att de som lever i utanförskap och på försörjningsstöd ska in i arbete och hjälpa till att finansiera välfärden. Detta vill vi göra genom att stärka samarbetet mellan arbetsförmedlingen, kommun och företagare. Tex genom enkla jobb och utbildning
 • Vi behöver mer samarbete med företagen för att skapa enkla jobb, praktikplatser och ge möjligheter till att skapa referenser och CV som stärker möjligheten att komma in på arbetsmarknaden
 • Vi kräver språktest och språkkrav för att skapa bättre möjligheter till etablering och för att underlätta att komma in på arbetsmarknaden
 • Vi vill ha ordning och reda i integration och flyktingmottagandet samt verka för att det inte sker boende i t.ex butikslokaler eller att lägenheter överbefolkas. Det måste också finnas meningsfull sysselsättning för dessa individer och grupper
 • Stram migrationspolitik
 • Språkkrav och bidragstak
 • Kunskap om svenska samhället

Hur ser den Moderata integrationspolitiken ut i Tomelilla kommun?.

Tomelilla kommun är en kommun full av möjligheter men ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integration behöver vi ställa tydliga krav på den som kommit hit för att bygga ett nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar för att komma i egen försörjning.

Några punkter som vi vill framhålla:

 1. Integrationsplikt med förstärkt samhällsinformation och studier i svenska språket för nyanlända skall vara obligatorisk.
 2. Bidragstak så att det alltid lönar sig att arbeta.
 3. Tidsbegränsade inträdesjobb för nyanlända. Inträdesjobben skall leda till praktik och senare eventuell anställning. Kommunen som största arbetsgivaren bör ta ett större ansvar för detta!
 1. Invandrare som fått permanent uppehållstillstånd skall bara få ta hit anhöriga som kan försörja sig utan kommunala bidrag.
 2. Vår önskan är att föreningar och frivilligorganisationer skall fortsätta och ytterligare anstränga sig för att engagera och integrera invandrare/nyinflyttade till Tomelilla kommun.

Tappade uppkopplingen