• Vägar och anslutningar rustas upp till framtida trafik.
  • Förbättrad och smidig kollektivtrafik.
  • Teknisk infrastruktur som möter framtiden.
  • Icke motoriserade vägar binds samman.

Vad vill moderaterna när det gäller transporter och infrastruktur?

  • Arbeta för upprustning av riksvägar så både snabbgående fordon och långsamma skrymmande ekipage kommer fram. Detta innebär 2+2 väg om vi ska ha mitträcke eller 1+1 väg utan mitträcke med tilltagen väggren.
  • Arbeta för att anslutningar till större riks och länsvägar smidigare med på/avfartsdel eller rondell beroende på områdets möjlighet. Här ingår även tätorters lösningar av vägkorsningar av olika slag.
  • Arbeta för att nuvarande kollektivtrafik synkronioseras mot varandra om byte behövs på våra knutpunkter. Här behövs betydligt bättre parkering och upprustning av stations/hållplatsområdena.
  • Vi vill se till att styra upp så kommun invånarna får fiberanslutning i närtid.
  • Arbeta för en återinföring av hastighetsgränsen 90km/h på riksväg 19 med nuvarande standard.
  • Vi vill se till att säkerställa framtida gatubelysning i de mindre byarna genom samförläggning när fiber dras fram.
Tappade uppkopplingen