• Kontinuitet och flexibilitet vid hemtjänstinsatser.
  • Öka utbudet av Välfärdsteknik och digitala lösningar
  • Hög kvalitet och värdigt bemötande
  • Bryta ofrivillig ensamhet med förebyggande insatser
  • Öka utbudet av kultur i vården

Kontinuitet och flexibilitet vid hemtjänstinsatser.
Brukarna ska känna sig trygga med sin personal genom att ha en god kontinuitet. De bistånds bedömda insatserna ska vara delvis påverkbara!

Öka utbudet av Välfärdsteknik och digitala lösningar.
För att möta framtida behov inom vård och omsorg, med ett minskat utbud av personal, behöver arbetet med Välfärdsteknik och digitala lösningar användas där det är möjligt!

Hög kvalitet och ett värdigt bemötande.
Bibehålla den höga kvalitet och det värdiga bemötande som nationella mätningar visar att vi har i Tomelilla.

Bryta ofrivillig ensamhet med förbyggande insatser.
Ett utökat samarbete med frivillig verksamhet , såsom idrottsföreningar och skolor.

Öka utbudet av kultur i vården.
Genom ett ökat samarbete med frivillig verksamhet kan även utbudet av kulturaktiviteter av allehanda slag öka.

Tappade uppkopplingen