Ewa Carnbrand

Parti kretsstyrelsen Tomelilla kommun ledamot

Vice ordförande Brösarps  partiförening

Politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige ledamot

Kommunstyrelsen ledamot

Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättande ledamot

Familjenämnden 1 vice ordf

Familjenämndens arbetsutskott utbildning ordförande

Nämndeman

Tappade uppkopplingen