Marianne Åkerblad

Kandidat nr 5 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 12 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande  Vård & Omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

Ledamot integrationsrådet

Pensionär

Adjunkt i svenska, engelska och historia. Numera pensionär men jag tycker att jag fortfarande har en del att tillföra.
Jag har varit politiskt aktiv sedan 2006 och varit medlem i moderaterna i många år. Mina politiska uppdrag har varit skiftande. Jag har varit nämndeman i tingsrätten och förvaltningsrätten och suttit i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och olika nämnder.
Just nu är jag ordförande i vård och omsorg och medlem i kommunfullmäktige. Jag är mest intresserad av mjuka frågor såsom utbildnings och vårdfrågor.

Tappade uppkopplingen