Ledamot och sekreterare Kretsstyrelsen och ledamot Kommunstyrelsen

Marianne Åkerblad

Partikrets styrelsen Tomelilla kommun ledamot

Partiföreningens styrelse Tomelilla ledamot

Politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige 1 vice Ordförande

Vård och Omsorgsnämnden ledamot

Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott ersättande ledamot

Tappade uppkopplingen