Marianne Åkerblad

Partikrets styrelsen Tomelilla kommun ledamot

Partiföreningens styrelse Tomelilla ledamot

Politiska uppdrag:

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande Vård och Omsorgsnämnden

Ordförande Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott

Tappade uppkopplingen