Bertil Fredlund

Vice ordförande i Nya moderaternas kretsstyrelse Tomelilla kommun

Ledamot i Nya Moderaternas partiförening iTomelilla

Politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige ledamot

1 Vice ordf Byggnadsnämnden

Ledamot i Österlenhems och Tiabs styrelse

Ökrab Österlens Kommunala Renhållnings AB styrelse ledamot

Tappade uppkopplingen