Bertil Fredlund

Kandidat nr 11 kommunfullmäktigevalet Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 24 riksdagsvalet Norra och Östra Skåne val 2022

Vice ordförande i Moderaternas kretsstyrelse Tomelilla kommun

Kommunfullmäktige ledamot

Vice ordförande Byggnadsnämnden

Ledamot i Österlenhems och Tiabs  styrelse

Professor

Forskare inom byggnadskonstruktion. Speciellt inom energieffektiva byggnader och att effektivisera det som redan är byggda.

Min bakgrund är civilingenjör inom väg och vatten. Jag har doktorerat i brandteknik och forskat inom ämnet byggnadskonstruktion där jag även utnämndes till professor. Min undervisning och forskning har handlat om hur man bygger energieffektiva hus och hur man tar hand om befintliga byggnader.
Jag har även varit verksam som utvecklingschef hos Isover (tillverkare av isolering) samt VD för Glasforskningsinstitutet.
Jag har deltagit i en rad olika nationella och internationella organisationer och kommittéer i roller som styrelseledamot, ordförande eller ledamot. Ledamot i Österlenakademien.

Tappade uppkopplingen