Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 1-6.

Per-Martin Svensson

Kandidat nr 1 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 2 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 9 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ordförande kretsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

1 vice Ordförande kommunstyrelsens

Ordförande kommunstyrelsen arbetsutskott

Ledamot Regionfullmäktige

Ordförande Malmö Operas styrelse

Egen företagare

Markus Hammarström

Kandidat nr 2 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen

Ledamot Tomelilla partistyrelse

Politiska uppdrag:

Ordförande Ökrab

Avdelningschef i byggbranschen

Ewa Carnbrand

Kandidat nr 3 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun

Ledamot kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Vice ordf i moderaternas partiförening Brösarp

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot i Kommunstyrelsen

Vice ordförande Familjenämnden

Ordförande Familjenämndens arbetsutskot

Egen företagare

Sander Dijkstra

Kandidat nr 4 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot i Moderaternas Kretsstyrelsen i Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Österlen Vatten

Lantbrukare med mjölkproduktion

Marianne Åkerblad

Kandidat nr 5 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 12 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande  Vård & Omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

Ledamot integrationsrådet

Pensionär

Adjunkt i svenska, engelska och historia

Emil Ekstrand

Kandidat nr 6 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 20 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 21 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

Vice ordförande Kommunfullmäktige

Ersättande ledamot Kommunstyrelsen

Ersättande ledamot i Byggnadsnämnde

Funktionschef på Lantmäteriet

Tappade uppkopplingen