Per-Martin Svensson

Kandidat nr 1 kommunfullmäktigelistan Tomelilla val 2022

Kandidat 2 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 9 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ledamot Moderaters Partiförening i Tomelilla kommun

Politiska uppdrag:

Kommunstyrelsen ordförande

Ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige ledamot (fullmäktigegruppenledare)

Ordförande Krisledningsnämnden

Österlens folkhögskolan ombud

Kommunförbundet Skåne ombud

Sydskånes Avfalls AB ombud

Ledamot i Regionfullmäktige

Ordförande Malmö Opera styrelse

Egenföretagare

Uppvuxen i ett familjejordbruk som jag drev och expanderade. Bor på gården, men har marken utarrenderad. Varit verksam som ingenjör inom byggbranschen i Malmö. Studerat i Lund inom arkeologi på senare år.

Tomelilla kommun har återfått det framtids driv som präglat orten sedan länge och det ligger mig varmt om hjärtat. Aktiva beslut inom politiken, som att få fiber utbyggt i hela kommunen och allt mer öka samarbetet mellan kommunerna i sydöstra Skåne, kommer ytterligare att växla upp vår tillväxt. Pandemin har påverkat vårt sätt att leva och vårt närområde uppskattas, med ett växlande vackert landskap. Vi har några centrala delar som gör oss starka. Placering centralt i norra Europa, god tillgång till vatten, markområden att bygga på, kollektivtrafik med järnväg. Vi har kvar våra orter som kan växa med skolor inklusive faciliteter. Jag tror verkligen på vår kommuns framtid.

Regionen är inne i en intressant utveckling, där vi med kommunerna allt mer gör gemensam sak i att utveckla hela Skåne inom vården, kollektivtrafiken, infrastrukturen och kulturen.
I några delar har jag personligen tryckt på hårt, så den sydöstra delen av Skåne ska utvecklas i fas med övriga delar. Flera bosätter sig här och vi har nu fått närmre tidsmässigt till norra Europa genom hamnen i Ystad. Vi behöver stärka upp vården som finns. Infrastruktur behöver utvecklas väsentligt. Ett område som har en god utveckling behöver även kultur av klass. Detta är på gång och något jag vill fortsätta att jobba med. Kommer dessa bitar på plats ökar bärkraften i vårt Skåne.

Vi i sydöstra Skåne behöver en röst driver och kämpar för den utveckling vi står inför. Nu när vi har fått den nya hamnen i Ystad klar faller närheten till norra Europa fallit på plats. Pandemin har påskyndat utvecklingen att kunna arbeta hemifrån och bo på landsbygden med god infrastruktur. Nätverket av allt från byskolor till vårdcentraler, har vi, med områden som kan ta emot ännu fler, som vill etablera sig här. Det som behövs är påtryckningar i riksdagen där beslut fattas på de sammanbindande delarna utanför kommun och regions ansvar. Därför kommer jag att kämpa för vårt hörn inom dessa delar, så vi kan bli det fjärde starka benet i Skåne och bilda en väldigt solid del av Sverige.

Tappade uppkopplingen