Kretsordförande, KSO Kommunstyrelsens ordförande

Per-Martin Svensson

Ledamot Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla Kommun

Adjungerad i Nya Moderaters partiförening Tomelilla

Politiska uppdrag:

Kommunstyrelsen 1 vice ordförande

Ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige ledamot (fullmäktigegruppenledare)

Ordförande Krisledningsnämnden

Österlens folkhögskolan ombud

Kommunförbundet Skåne ombud

Sydskånes Avfalls AB ombud

Ledamot i Regionfullmäktige

Tappade uppkopplingen