Per-Martin Svensson

Ledamot Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla Kommun

Adjungerad i Nya Moderaters partiförening Tomelilla

Politiska uppdrag:

Kommunstyrelsen ordförande

1 vice Ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige ledamot (fullmäktigegruppenledare)

Ordförande Krisledningsnämnden

Österlens folkhögskolan ombud

Kommunförbundet Skåne ombud

Sydskånes Avfalls AB ombud

Ledamot i Regionfullmäktige

Ordförande Malmö Opera styrelse

Tappade uppkopplingen