Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 19-24

Per Jepsson

Kandidat nr 19 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Lantmästare

Säljare

Jörgen Prahl

Kandidat nr 20 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ordförande Organisation och Arvodesberedning

Servicechef Naturbruksgymnasiet Bollerup

Birgitta Brorsson

Kandidat nr 21 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Enhetschef HSL

Göran Hansson

Kandidat nr 22 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot Valnämnden

Lantmästare

Gårdsmästare Bollerups Lantbruksinstitut

Lennart Johansson

Kandidat nr 23 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot och kassör i Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla

Ersättande ledamot Kommunfullmäktige

Ersättande ledamot i Ystads & Österlens Miljöförbund

Lantmästare

Celina Ohlsson

Kandidat nr 24 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Studerar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Tappade uppkopplingen