Moderaternas Kretsårsmöte Tomelilla kommun 2021-04-28

Bertil Fredlund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2021 för öppnat.

Vår respekterade partikollega Gunnel Andersson gick bort i morse den 28 april 2021 efter en tids sjukdom. Gunnel blev 77 år. Mötet började med en sorgeceremoni genom en tyst minut.

För kvällens möte valdes Per-Martin Svensson till ordförande och Marie Ståhlbrand till sekreterare.

Justerare och rösträknare valdes Bertil Fredlund och Marianne Åkerblad.

Årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

Revisorerna har granskat den ekonomiska redovisningen som godkänns i deras revisionsberättelse.

Mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

Nya styrelsen har självskrivna ledamöter i Marie Ståhlbrand (ordf Tomelilla föreningen och MQ), Bo Claeson (ordf Brösarp föreningen), Sander Dijkstra (vice ordf Tomelilla föreningen), Ewa Carnbrandt (vice ordf Brösarp föreningen), Per-Martin Svensson (ordf Kommunfullmäktigegruppen), Alexander Verweij Svensson (Muf), John Johansson (Seniorerna).

Styrelsen ska bestå av 13 ledamöter inklusive presidiet.

Per-Martin Svensson valdes till ordförande.

Bertil Fredlund valdes till vice ordförande.

Utöver självskrivna ledamöter valdes Lennart Johansson, Marianne Åkerblad, Margit Svensson, Mats Andersson och Emil Ekstrand (nyval) in i nya styrelsen.

Revisorer valdes Kenneth Strömbeck och Mikael Brorsson som ordinarie och Janet Ten Have som ersättare.

Valberedningen valdes Birgit Johansson (sammankallande), Mikael Brorsson, Medina Arvidsson (Muf) och Marie Ståhlbrand (MQ).

Övriga beslutspunkter delegerades till nya styrelsen.

Valet 2022 är snart då vi kommer ha provval digitalt för riksdag och region. Provval till kommunlistan görs traditionellt.

Mötes avslutade och nya styrelsen tackade för förtroendet. Styrelsen ska fortsätta att driva Moderaternas politik i Tomelilla kommun och ta fram ett skarpt valmanifest inför valet 2022.

Nya styrelsen fortsatte kvällen med att hålla konstituerande möte.

Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen