Fokusområde Energi och Miljö.

  • Vi vill verka för sänkta skatter på bensin och diesel. Vi som bor på landet måste kunna pendla med bil och lantbrukarna måste kunna få ekonomi i sin verksamhet 
  • Vi vill att nuvarande elområden avvecklas så att elpriserna blir rättvisa för alla oavsett om du bor i Norrland eller Skåne
  • Vi vill se förbättrade pendlingsmöjligheter genom tätare tågtrafik i rusningstider samt etablering av superbuss
  • Vi ställer oss positiva till lokal etablering av energiproduktion som kan leverera när behov finns och vi vill bevara och utveckla kärnkraften i landet
  • Vi vill se fortsatt satsning på cykelvägar i orterna samt skapa en cykelväg mellan Brösarp och Ravlunda
  • Vi vill värna miljön med saklig politik, inte genom meningslösa skatter och bidrag som plastpåseskatt och elcykelbidrag
  • Utveckla och värna Tomelillas stora tillgångar på rent grundvatten i kommunen. Vi vill använda detta som en tillgång för företag som vill etablera sig här och som kräver stora mängder vatten i sin produktion
  • Fortsatta satsningar på vattenvårdsåtgärder i kommunens vattendrag för att minska övergödning och främja goda vattenmiljöer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Tappade uppkopplingen