Ordförande Vård och Omsorg

Gunnel Andersson

Ledamot i Nya Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla Kommun

Politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige ledamot

Vård och Omsorgsnämnd ordförande

Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott ordförande

Kommunala Tillgänglighetsrådet ledamot

Tappade uppkopplingen