Mötesplan 2018 i nämnder och partiarbetet

Om oss

Tomelilla kommuns möten och Moderaterna i Tomelilla kommuns möten

2020 (dateras upp efter behov)

* ändring och förklaring under schemat

MöteTidJanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSeptOktNovDec
Kmn Fullm19 1023 422*  21 214
Kmn Styr142226 15 3 26 7119
KSAU8:3081241, 221310 122, 9141816
KSAU8:3029 1829 24  232125 
SBN8:30312827292926 2825232011
K&FN14212524 1923 1822 1715
FN8:30312827242926 2825232718
FNAU8:301613129711 131081210
FNAI13131096486107597
Val N9            
Budget arb 22, 2919, 2118, 2715, 21-224, 133, 22  23, 307, 212, 1114, 31
Inv berdn14            
VoNAU8:30161312161411 131015123
VoN8:30302726302825 2724292617
BN8:30 525 1317  2725 
ÖFn9232726232825 2017151210
Revision8:30132019231918 2617221910
Öhem/Tiab             
YÖMF9 39201115  14597
Ökrab             
Sörf             
Sörf AU             
M KR19152011         
M TO19 26          
M BR19 13          
M FMgr191520 928  20 153
M MM?   2    5   
Alliansen18 24 14 1 24 597
Ordf Möte17     1 24 597

Kmn Fullm = Kommun Fullmäktige där allmänheten får närvara  (* tid enl kallelse)

KS = Kommun Styrelsen Endast styrelse med ersättare inklusive tjänstemän.

KSAU = Kommun Styrelsens Arbetsutskott Presidiet i KS deltar inkl tjänstemän ersättare kallas vid vakans.

SBN = Samhällsbyggnadsnämnden

K&KFN = Kultur och Fritidsnänmden

FN = Familjenämnd

FNUAU = Familjenämndens arbetsutskott utbildning

FNIAU = Familjenämndens arbetsutskott individ

Val N=Valnämnd

VoN = Vård och omsorg

VoNAU = VoN arbetsutskott

BN = Byggnadsnämnden

YÖMF = Ystad och Österlens Miljöförbund ÖFN = Överförmyndarnämnd

M KR = Moderaterna Kretsstyrelse Tomelilla kommun endast styrelsen kallas.

M TO = Moderaterna Tomelilla Partiförening styrelse

M BR = Moderaterna Brösarp Partiförening styrelse

M FMgr = Moderaterna Fullmäktige grupp

M MM = Moderaternas medlemsforum

Alliansen = Tomelilla kommuns styrande partier Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna

Ordf Möte = Ordförande i kommunens styrelser/nämnder mm från alliansen

Tappade uppkopplingen