Mötesplan 2018 i nämnder och partiarbetet

Om oss

Tomelilla kommuns möten och Nya Moderaterna i Tomelilla kommuns möten

2019 (dateras upp efter behov)

* ändring och förklaring under schemat

MöteTidJanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSeptOktNovDec
Kmn Fullm191125617234*16
Kmn Styr149, 23271022192892018
KSAU8:309136, 132485144, 181664
KSAU8:3030272926252327
SBN92515221224232018156
K&FN148262621252724133
FN8:308, 252222262428913252213
FNAU8:30107711992529107, 28
FNAI13944863326744
Val N9
Budget arb
VoN8:3010, 3128282523272926242119
VoNAU8:301714141191315121075
BN8:3062015194927
YÖMF8:3011
Ö-hem/Tiab1324723225
ÖFN
Ökrab913
NM KR18172114416132231412
Sörf
NM TO19241
NM BR19
NM FMgr193, 1721416132231412
NM MM1910
Alliansen182125820132671816
Ordf Möte17232713102219281892018

Kmn Fullm = Kommun Fullmäktige där allmänheten får närvara (* tid enl kallelse)

KS = Kommun Styrelsen Endast styrelse med ersättare inklusive tjänstemän.

KSAU = Kommun Styrelsens Arbetsutskott Presidiet i KS deltar inkl tjänstemän ersättare kallas vid vakans.

SBN = Samhällsbyggnadsnämnden

K&KFN = Kultur och Fritidsnänmden

FN = Familjenämnd

FNAU = Familjenämndens arbetsutskott utbildning

FNIAU = Familjenämndens arbetsutskott individ

Val N=Valnämnd

VoN = Vård och omsorg

VoNAU = VoN arbetsutskott

BN = Byggnadsnämnden

YÖMF = Ystad och Österlens Miljöförbund

ÖFN = Överförmyndarnämnd

NM KR = Nya Moderaterna Kretsstyrelse Tomelilla kommun endast styrelsen kallas.

NM TO = Nya Moderaterna Tomelilla Partiförening styrelse

NM BR = Nya Moderaterna Brösarp Partiförening styrelse

NM FMgr = Nya Moderaterna Fullmäktige grupp

NM MM = Nya Moderaternas medlemsforum

Alliansen = Tomelilla kommuns styrande partier Nya Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna

Ordf Möte = Ordförande i kommunens styrelser/nämnder mm från alliansen

Tappade uppkopplingen